Het Ninoofs Gemengd Zangkoor werd opgericht in 1957. Stichter dirigent was de vooruitstrevende Fernand De Mont die midden de jaren '50 het dekenale kerkkoor van de O.L.Vrouwkerk (Abdijkerk) uitbreidde met vrouwenstemmen. Dit was echter alleen voor speciale kerkdiensten want het kerkkoor diende mannelijk te blijven, de tijd was niet rijp voor dit emanciperend cultuurverschijnsel. De dirigent verzamelde ook een groepje enthousiaste zangers en zangeressen waaronder enkele uit het kerkkoor, om profane liederen te zingen. Een 20 minuten durende koorzang als culturele omlijsting van een academische zitting verzekerde hen van een blijvende Ninoofse belangstelling. Zo ontstond het Ninoofs Gemengd Zangkoor.

In het begin bracht het koor de klassieke meesterwerken van religieuze aard en Vlaamse volksmuziek. Gaandeweg werd het repertoire uitgebreid met Vlaamse en andere polyfone muziek, barok- en romantische koorwerken en moderne liederen, hoofdzakelijk a-capella . Hiermee kon het koor tot ver buiten de stadsgrenzen uitpakken, met steeds toenemend succes.

Tien jaar later schreef het koor zich in voor het prestigieuze “Provinciaal Zangtornooi”, waarna door de gestrenge jury het koor in een hogere categorie, namelijk de eerste Divisie, werd ingedeeld. Hetzelfde hoge peil werd ook in de volgende deelname in 1980 gehaald.

Aan een hoog tempo werden allerhande kerkelijke en stedelijke plechtigheden opgeluisterd : huwelijksmissen en kerstconcerten, vieringen van culturele en andere verenigingen. Ook muzikale herdenkingen binnen en buiten Ninove rijgen zich aan elkaar: huldeblijken voor Dokter Hemmerijckx, Emiel Hullebroeck, Jos Mertens, Peter Benoit en anderen. Op een der Vlaams-Nationale zangfeesten was het koor en Fernand De Mont zelfs gastdirigent. Bij een koortreffen in Opdorp kreeg het koor de grote prijs met gelukwensen van de jury bestaande uit 11 koordirigenten.

Het koor werd geregeld gevraagd in andere Oost-Vlaamse steden: Geraardsbergen, Aalst, Oudenaarde, Deinze, en Gent evenals in het Pajottenland Het buitenland bleek ook niet te beroerd te zijn om het koor uit te nodigen. In 1984 was er een concertreis in Zuid-Tirol. Hierdoor werd het repertorium gevoelig uitgebreid met Italiaanse bergliederen. De reizen naar de Moezelstreek brachten vanzelf nieuwe Duitse pareltjes met zich mee.

Toen Fernand De Mont in het begin van 1991 – enkele maanden voor zijn overlijden - zijn dirigeerstokje doorgaf, ging er een schok door muzikaal Ninove. Na 33 jaar ging het kloppend hart van ons heen. Als bewijs van de erkentelijkheid van de leden voor de niet-aflatende werkkracht en enthousiasme van hun stichter dirigent noemde het koor zich : Ninoofs Gemengd Zangkoor Fernand De Mont.

De nieuwe dirigent, beroepsmusicus Helmut De Backer, leidde het koor met evenveel inzet gedurende een zestal jaar. Hij vulde het bestaande repertorium aan met originele en technische hoogstandjes. Toen hij andere muzikale horizonten opzocht werd in 1998 Karen Scheldeman aangetrokken, zij is eveneens beroepsmusicus en directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove.

Karen breidde het repertorium uit met moderne meesterwerken en bewerkingen van songs van Queen, Ann Christy en Zjef Vanuytsel. Ook werden composities van bekende Ninovieters ingestudeerd: in 2002 van Leo Moeremans en in 2008 van Theo Vanderpoorten van Groep Spiraal.

Sinds 2007 bestaat het Ninoofs Gemengd Koor 50 jaar. De aanvraag om zich van dan af "Koninklijk" te mogen noemen werd bij het Paleis ingediend en aanvaard. Voortaan luidt de naam Koninklijk Ninoofs Zangkoor.

Het koor gaat mee met de cultuurverschuiving naar de Angelsaksische wereld. In 2012 vierde het KNZ zijn 55 jarig bestaan en 15 jaar vakkundige leiding van Karen Scheldeman. Tijdens het jubileumconcert van 17 november 2012 werden dan ook een aantal Engelstalige liederen van de renaissance tot deze eeuw gebracht.