Karen Scheldeman zette haar eerste muzikale stappen in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Ninove.

Na de humaniora studeerde ze verder aan het Lemmensinstituut te Leuven. Karen behaalde er het laureaatsdiploma Orgel bij Joris Verdin, evenals eerste prijzen notenleer, harmonie en contrapunt, en pedagogische getuigschriften. In 2000 behaalde ze het diploma Meester in de muziek, optie instrument, orgel.

Van 1992 tot 2010 was ze titularis-organiste van de O.L.Vrouwbasiliek St.Martinus in Halle. Op koorgebied was zij daar ook koor- en studieleidster van het voormalige Koninklijk Mariakoor te Halle en van het koor Effeta.

Sinds september 2000 is Karen Scheldeman directeur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Ninove, waar zij voordien lerares orgel, begeleidingspraktijk, algemene muziektheorie en muzikale vorming was, evenals in de academie van Jette.

Sinds 1998 is ze dirigente van het Koninklijk Ninoofs Zangkoor.

In 2007 ontving ze de Koperen Koffiepot van de Ninoofse Cultuurraad, een onderscheiding als waardering voor haar inzet en enthousiasme in het culturele en muzikale leven van Ninove.